Aanmelden

Ik werk als volgt

Aanmelden:
Je zoekt contact via de mail of per telefoon waarin je uitlegt wat jouw hulpvraag is. Vervolgens stuur ik per e-mail een intakeformulier. Aan de hand van al deze informatie kan ik al heel snel invoelen welke behandeling het beste aansluit bij jouw hulpvraag. Vaak voel je zelf ook al aan welke behandeling jouw voorkeur heeft. Geef het aan!
Ik vind het belangrijk, dat je voor de behandeling mijn website goed leest, dan weet je hoe ik werk.

Op je gemak voelen:
Het is heel belangrijk, dat jij je veilig en op je gemak voelt bij een therapeut. Vaak voel je al heel snel via een foto of na een sessie of er een klik is en dat is super belangrijk! Veiligheid en openheid is een belangrijk aspect in mijn praktijk. Iedereen maakt dingen mee in het leven. Soms heb je in een bepaalde periode iemand nodig die met je meekijkt en een stukje met je meeloopt. 

Verloop sessie:
We nemen de hulpvraag als ingang voor de sessie en gaan hier direct mee aan de slag. Na deze sessie kan ik ook goed inschatten welk traject het beste bij jou past, dit gaan we dan ook bespreken. Het is belangrijk om het probleem bij de wortel/kern aan te pakken.

Hoeveel sessies?
Deze vraag wordt vaak aan mijn gesteld. Het is moeilijk in te schatten hoeveel sessies iemand nodig heeft. Het ligt helemaal aan de hulpvraag en de problematiek. Een heftige burn-out vraagt meer sessies dan iemand die alleen maar tips en adviezen wil over hooggevoeligheid bijvoorbeeld. Daarbij geloof ik er in, dat we steeds lessen mogen leren op aarde, dus zo lang we hier rond lopen zijn we nooit klaar met leren. Het is gezond om af en toe in je leven eens een therapeut te bezoeken, die eens een stukje met je mee kan lopen en mee denken. Hierdoor krijg je weer nieuwe inzichten en andere visies. Dat geldt voor alle mensen, dus ook voor therapeuten, iedereen heeft zijn lessen te leren in zijn of haar leven en daar ligt onze groei. Als we tenminste de moed hebben om te willen leren van onze lessen en jij wilt dat, anders was je niet op deze site terecht gekomen. Het leven is al een ui en we mogen steeds een laag afpellen zolang we hier op aarde rondlopen. Dus er is geen therapeut die kan zeggen hoeveel sessies jij nodig bent voor de lessen die jij mag leren hier op aarde.

Privacy:

-Annemieke Katerberg houdt een dossier bij van de behandeling. Op de registratie van uw gegevens is de ‘Wet op Bescherming Persoonsgegevens’ van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. De regels zijn weergegeven in onderstaand privacyreglement.

Reglement 
-Annemieke Katerberg gaat zorgvuldig om met de door uzelf vrijwillig verstrekte gegevens en heeft als enige toegang tot de gegevens die in het dossier zijn opgenomen.
Naast uw naam, geboortedatum, adres, woonplaats en email-adres, BSN-nummer, verzekeringsnummer worden alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling opgeslagen in het dossier. 
U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien, te wijzigen of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: info@desleuteltotbezieling.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt zij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Annemieke Katerberg reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 
Uw dossier wordt conform de geldende wet- en regelgeving opgeslagen en bewaakt. Annemieke Katerberg neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

-Annemieke Katerberg heeft geheimhoudingsplicht, alles wat u met haar bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. 

-Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie van de cliënten. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt. Gegevens worden alleen aan derden verstrekt indien dit wettelijk verplicht is. 

-Het dossier wordt conform de wettelijke bepalingen gedurende 15 jaar vanaf het moment van vervaardiging bewaard.

-Mocht u een klacht hebben, probeer deze dan eerst te bespreken met Annemieke Katerberg. Komt u er samen niet uit, dan kunt u uw klacht via de geldende klachtenregeling kenbaar maken. Annemieke Katerberg is aangesloten bij de BATC.


~ Wezenlijk contact maken met jezelf, daarvoor is moed, eerlijkheid en kracht nodig ~

Sleutel tot bezieling

Burg. Tonckensstraat 4
7921 KC Zuidwolde
T: 06-38135618
info@desleuteltotbezieling.nl
Gezondheidscentrum ’t Wheemhuus