Technieken

Welke technieken gebruik ik?

~Als je het proces ter harte neemt, dan zorgt het doel wel voorzichzelf ~Mahatma Ghandi

Mijn visie: lichaam en geest zijn één.

Ik werk in mijn praktijk op een holistische manier. Holistisch wil zeggen dat lichaam en geest één zijn. De reden van je ziek zijn of niet lekker in je vel zitten is, dat je lichaam je iets wil vertellen.
We gaan samen bekijken wat deze boodschap is. Soms is het namelijk moeilijk om hier goed bij te kunnen of vind je het lastig om hier contact mee te maken. Het is soms fijn, dat iemand even met je meekijkt en meeloopt zodat je van daaruit weer je pad kan vervolgen.

Ik maak in de sessies o.a. gebruik van:

Emotional Freedom Techniques (E.F.T.):
In het leven maak je allemaal verschillende dingen mee. Er kunnen allerlei gebeurtenissen, trauma’s of opmerkingen zijn, die een diepe indruk achterlaten hebben in jouw leven en daardoor ook op jouw lichaam. De cellen in je lichaam hebben een geheugen. Alle ervaringen en emoties worden opgeslagen. Deze ervaringen kunnen jouw energiesysteem en levensenergie en levenslust ernstig verstoren. Ons lichaam bestaat uit energie en energiebanen. De energie kan daardoor niet meer vrij stromen: er kunnen zowel fysieke als emotionele klachten ontstaan.

Hoe werkt E.F.T.?
Je klopt met je vingers op specifieke E.F.T. punten op het lichaam, waarbij je de scene/lichamelijke klacht benoemt, hierdoor zullen de verstoringen zich oplossen. Tijdens het kloppen ga je ook inzichten krijgen. Het is een geweldige, snelle, effectieve, wetenschappelijke bewezen techniek die een beroep doet op het zelf genezend vermogen genezen van het lichaam. Het is een tool, die je altijd bij je hebt en die je ten alle tijde zelf kunt toepassen en inzetten. Het zal je veel inzichten geven en een enorme groei opleveren. Je zult uit de slachtofferrol gaan stappen en je eigen verantwoordelijkheid voor het leven gaan nemen.

Signalen:
Het lichaam wil het verdriet, pijn en trauma’s heel graag kwijt. Vaak geeft het lichaam allerlei lichamelijke/geestelijke signalen af, om jou te helpen. We worden depressief of krijgen lichamelijke klachten. Onder deze klachten zit een emotie/ervaring. We kunnen de situatie/scene als ingang nemen voor een E.F.T. sessie, maar ook de lichamelijke klacht. Door het kloppen op deze klacht komt de werkelijk scene omhoog die hier mee te maken heeft en die dus voor de klacht(en) zorgt. Dit kunnen zelfs ervaringen zijn, die je op hebt gedaan als kleuter bijvoorbeeld. Het lichaam heeft werkelijk alle ervaringen opgeslagen. Het lichaam werkt zo ongelooflijk mooi. Mijn visie is, dat praten helpt maar niet voldoende. Het lichaam wil de ervaring(en) ook heel graag loslaten. E.F.T. is een prachtig en krachtig middel daarvoor. Een scene/gebeurtenis komt vaak in een heel ander daglicht te staan. Je gaat je echt bevrijdt voelen.

Het effect van E.F.T:
Door het kloppen op de specifieke E.F.T punten op het lichaam komt jouw ervaring(en) en emoties omhoog. Het lichaam kan dan eindelijk de opgedane ervaring en emoties los gaan laten. De energie kan daarna weer vrij stromen. De herinnering blijft, maar de emotie verdwijnt. Hierdoor kan er bij jou eindelijk een enorme rust en ontspanning ontstaan. Je krijgt weer levensenergie. E.F.T. is een hele krachtige en snelle techniek die wetenschappelijk is bewezen. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken, dat E.F.T. drie keer effectiever werkt dan E.M.D.R. Na de sessie kan je last hebben van hoofdpijn, moe zijn of de volgende dag een brak gevoel ervaren. Dat is logisch het lijf heeft trauma losgelaten en en moet weer helemaal opnieuw “resetten”. Je hebt het verdriet al zo lang bij je gedragen dus dat kan een heel onwennig gevoel geven. Daarom is het belangrijk om na de sessie goed naar jouw lijf te luisteren. Wil je even liggen of slapen doe dat dan. Wees liefdevol voor jezelf en lijf. Aan jezelf werken is pittig maar zeer bevrijdend. Het is heel belangrijk na de sessie maar ook de dagen erna veel water te drinken omdat er veel afvalstoffen, pijn, verdriet en trauma is vrijgekomen. Die mag je dus weg gaan spoelen. Sommige mensen ervaren geen klachten maar zijn na een E.F.F. sessie juist heel erg energiek vol.

Verschil in effect tussen psychotherapie en E.F.T.
In een gerandomiseerd onderzoek met controlegroep (RTC, welke de gouden standaard is van wetenschappelijk onderzoek) van Dr. Dawson Church en zijn onderzoeksteam, werd het cortisolgehalte van 83 vrijwilligers gemeten en die werden verdeeld in drie groepen. De eerste groep kreeg één uur EFT. De tweede groep kreeg één uur psychotherapie (gesprekstherapie). De derde groep (de controlegroep) kreeg geen enkele behandeling.

De onderzoekers hebben het cortisolgehalte voor en na de behandeling gemeten. Het cortisolgehalte werd gemeten omdat dit het stresshormoon van het lichaam is. Als het stressgehalte omhoog gaat, gaat het cortisolgehalte omhoog. Toen de onderzoekers het cortisolgehalte van de EFT groep gemeten hadden na de behandeling dachten ze dat er iets mis was met de apparatuur. Het cortisolgehalte van de EFT groep was significant gedaald in korte tijd. Ze keken nogmaals alle apparatuur na en testten nogmaals, totdat ze tot de conclusie kwamen dat er niets aan de hand was met de apparatuur, maar dat EFT werkt!
De uiteindelijke resultaten van dit onderzoek lieten zien dat het cortisolgehalte van de eerste groep, de EFT groep, na één behandeling van een uur, met 24% was gedaald. De tweede en de derde groep lieten geen verandering zien in hun cortisol gehalte. De onderzoeksresultaten waren dat EFT de activiteit tussen de sympathische en parasympathische delen in de hersenen in balans bracht.

“EFT creëert balans, de gouden standaard voor gezondheid en welbevinden”

Familiopstellingen:
Alles in het leven bestaat uit een systeem. Een groep of een geheel. Binnen dat systeem neemt iedereen zijn plek in.
Ook een gezin is een systeem. Ben jij benieuwd naar jouw plek binnen je gezin of familie? Misschien ervaar je nu wel veel problemen binnen jouw gezin of familie dan kan een familieopstelling heel helpend zijn. Binnen een systeem gelden namelijk vier wetmatigheden:

-Ieder heeft zijn eigen plek in het systeem (oudste, jongste etc.)
-Geven en nemen horen in balans te zijn binnen een systeem (ouders zorgen voor hun kind en niet andersom).
-Ieder heeft zijn eigen lot te dragen (we horen ons eigen verdriet te dragen en niet voor een ander).
-Niemand mag buitengesloten worden (belangrijk om te blijven praten over bijv. een kind wat overleden is, iedereen hoort erbij).

Door allerlei situaties kan er een onbalans ontstaan in een gezin bijvoorbeeld door een scheiding of een overlijden. Kinderen zijn snel geneigd zorgen en verdriet te willen dragen voor hun ouders omdat ze willen overleven in het gezin. Een kind gaat bijvoorbeeld zorgen voor zijn/haar ouders nadat zij een kind zijn verloren. Na een scheiding wil een zoon nog wel eens de positie van zijn vader innemen maar dat is niet zijn rol, dit alles gaat onbewust. Soms gaat een ouder zelf ook leunen op bijvoorbeeld een zoon of dochter omdat ze het lastig vindt haar verantwoordelijkheid te nemen en om op eigen benen te staan. Dit alles zorgt voor een onbalans in het systeem en een systeem reageert daar onmiddellijk op. Hierdoor ontstaan vaak conflicten en problemen. Het kan zijn dat je problemen hebt met jouw energie, gewicht, anorexia, depressies, angsten, pesten, verslavingen etc.

Doel:
Inzicht geven in de reden van de onbalans binnen het gezin of familiesysteem. Een opstelling zorgt vooral voor begrip en acceptatie en werkt nog lang door in je onderbewuste. Door inzicht in je eigen rol binnen een systeem, binnen een gezin, zal je jezelf anders opstellen binnen dit systeem. Je weet nu immers waar een bepaalt probleem vandaan komt en zoals altijd, als jij je anders opstelt, zullen anderen ook anders op jou reageren. Een familieopstelling lost niet even alle problemen voor jou op, maar gaat er voor zorgen dat jij je anders gaan opstellen omdat jij waardevolle inzichten gaat krijgen en daarmee verandert het systeem. De verandering begint altijd bij jezelf en vergeet niet, ook je lichaam is een systeem. Ook je lichaam is energie. Door middel van o.a. playmobiel poppetjes gaan we een opstelling neerzetten. Het zal je veel inzichten opleveren want dit is de basis waarin jij bent opgegroeid. Hoe jij nu in het leven staat en reageert heeft heel veel te maken met jouw familiesysteem.

Affirmaties:
In een sessie praten we ook over jouw overtuigingen in het leven. Een overtuiging kan zijn: “Ik ben niet goed genoeg”. Wanneer je dit vaak tegen jezelf zegt, ga je het uiteindelijk geloven. D.m.v. affirmaties kan je direct je onderbewustzijn beïnvloeden en herprogrammeren. Gedachten veroorzaken gevoelens. Als je er in slaagt je gedachten te veranderen zullen ook je gevoelens veranderen. Een gezonde geest gaat ook hand in hand met een gezond lichaam.

Uitmeten vitaminen, mineralen:
Bij deze behandeling meet ik met de biotensor uit of er tekorten in jouw lichaam zijn op het gebied van vitaminen of mineralen. Dit meet ik uit door middel van testdozen. Het doel is, om deze te korten als eerste op te lossen door middel van voeding. Soms is het echter nodig om (tijdelijk) supplementen bij te slikken.
Bij een burn-out is het heel belangrijk om te kijken welke tekorten er in het lichaam aanwezig zijn, omdat de bijnieren bij een burn-out uitgeput zijn. Het herstel kan op deze manier sneller verlopen.
Ook wanneer je je moe, depressief en lusteloos voelt is het goed om eens naar de eventuele tekorten te kijken.

Energiebehandeling:
Een energetische behandeling is een krachtige energie-behandeling, waarbij blokkades en klachten zowel op lichamelijk, emotioneel, mentaal niveau worden verholpen. In het leven hebben we dagelijks te maken met verschillende emoties zoals b.v. kwaadheid, angst, verdriet, stress, machteloosheid, etc. Soms zijn deze gebeurtenissen te heftig of te veel of duwen we ze weg. De emoties/gebeurtenissen worden opgeslagen in onze cellen en in ons energieveld (de aura). Wanneer je geen gehoor geeft aan deze gebeurtenissen en emoties kan dit de basis vormen voor: ziekten, pijn en mentale klachten.
De blokkades hebben een weerslag op ons energieveld. Het creëert vaak een aantrekkingskracht voor weer zo’n zelfde ervaring. Dit zorgt voor herhalende patronen in ons leven. Bijv. het gevoel steeds de “verkeerde partner” aan te trekken, seksueel misbruik etc.

Doel:
Door de energie-behandeling worden dit soort blokkades opgelost. Het zorgt er niet alleen voor dat mensen weer lekker in hun vel komen te zitten, het zorgt er ook voor dat pijn, ziekte en klachten weer kunnen loslaten. Oude patronen en blokkades helen. Er wordt tijdens een energetische healing ook gewerkt aan het oplossen van gebeurtenissen uit vorige levens, de zogenaamde karmische zaken. Hierdoor kunnen problemen en patronen geheeld worden die soms al generaties lang spelen. Met meerdere behandelingen kun je laag voor laag tot jouw kern komen en weer vrij en vol energie in het leven komen te staan. Soms is het praten over heftige gebeurtenissen (o.a. mishandeling en seksueel misbruik) te heftig en dan is een energetische behandeling een fijne insteek omdat er zonder praten veel heling plaats kan vinden.

Werking:
Het werkt middels handoplegging en drukpunten, door de kleding heen.
Tijdens de behandeling kan je verschillende reacties ervaren als: warm tot koud, korte emotionele reacties en inzichten. Het verwerken, van alles wat door de energetische behandeling wordt opgelost, gebeurt voornamelijk tijdens de slaap. Je herinnert je vaak alleen nog heel diep te hebben geslapen en gedroomd, maar weet niet meer precies waarover.
Na de behandeling en ook in de dagen erna ervaren mensen vaak een diepe ontspanning.
Het is belangrijk, om na de behandeling veel water te drinken, zodat de vrijgekomen afvalstoffen kunnen worden afgevoerd.

Sleutel tot bezieling

Burg. Tonckensstraat 4
7921 KC Zuidwolde
T: 06-38135618
info@desleuteltotbezieling.nl
Gezondheidscentrum ’t Wheemhuus